Beginbos


Renovatie mountainbikeparkoers Beginbos.

Na intensief overleg met de gemeente Almere, de terreineigenaar, is overeenstemming bereikt over de renovatie van het mountainbikeparkoers in het Beginbos bij Almere Haven. Het parkoers is in 2014 aangelegd op de ondergrond zoals die in de polder is. Met behulp van houtsnippers is getracht de ondergrond in alle jaargetijden zoveel mogelijk berijdbaar te houden, maar zeker in natte jaargetijden is dat nooit een succes geworden. Vandaar dat besloten is om het parkoers te verbeteren door het aanbrengen van semi-verharding. Daarmee is ervaring opgedaan op het parkoers Kemphaan en is vastgesteld, dat het parkoers daardoor het hele jaar berijdbaar is en dat het onderhoud te overzien is.

 
We gaan dus het Beginbos aanpakken met behulp van de aannemer van Oostrum. Het huidige parkoers is het uitgangspunt. De start van de renovatie is in week 48. Sleuven worden gegraven, kombochten worden verbeterd en de afwatering wordt hersteld, waar nodig wordt grond aangevuld en uiteindelijk wordt granulaat aangebracht. Planning is dat de werkzaamheden voor het eind van het jaar zijn afgerond. Tijdens de werkzaamheden is het parkoers niet beschikbaar.

Na afronding is er een parkoers ontstaan van bijna 4 km. Zoals bekend is het parkoersdeel in het Kromslootpark onlangs vervallen. Wel blijft de voormalige stortheuvel beschikbaar, waardoor het nieuwe parkoers Beginbos zal bestaan uit het parkoers over de stortheuvel en het hele huidige parkoers Beginbos. Om een betere aansluiting te krijgen tussen het Beginbos en de heuvel wordt door onze vrijwilligers een nieuw stukje parkoers aangelegd.


We houden jullie op de hoogte. Meer informatie is te krijgen door een mailtje te sturen naar info@mtbmore.nl.


De mountainbikeroute Beginbos in Almere Haven is aangelegd in een van de eerste en dus tevens oudste bossen van Almere. De route was tot voor kort gekoppeld aan de route Kromslootpark. Aangezien het Kromslootpark een volkomen nieuwe natuurwaarde heeft gekregen, is de route Kromslootpark helaas vervallen. Wel is de heuvel die is ontstaan door vuilstort onderdeel van de route Beginbos gebleven.
De technisch uitdagende route is ongeveer 3,5 km en doordat het parkoers slingerend over de heuvel loopt zijn er ongeveer 40 hoogtemeters. Verder zijn er in het parkoers diverse kombochten, jumps en andere obstakels aangebracht.
Om de route die in een relatief nat bos is aangelegd in de toekomst ook in het natte seizoen berijdbaar te houden is in oktober 2020 een renovatieslag gepland waarbij halfverharding in de vorm van betongranulaat wordt aangebracht. Het parkoers is daarna naast de parkoersen Kemphaan en Braambergen het derde parkoers in Almere dat zowel zomer als winter goed berijdbaar is.  
Vanaf de route Beginbos is een verbindingsroute naar en vanaf de routes Kemphaan/Braambergen uitgepijld.

Niveau: gemiddeld