Beginbos


Renovatie parkoers Beginbos afgerond!


Begin de december is de aannemer van Oostrum begonnen met het aanbrengen van halfverharding op het parkoers Beginbos. Op 17 december is het project opgeleverd aan de stichting MTB & More. Het “oude” parkoers is, voorzover het gelegen is op terrein van de gemeente Almer, voor het grootste gedeelte voorzien van betongranulaat. Er is nu een pad van 60 cm breed ontstaan dat in de meeste seizoenen berijdbaar zal zijn. Wel gaan vrijwilligers van de stichting nog aan het werk om het pad aan de zijkanten op te stoppen om te voorkomen dat het granulaat snel zal verdwijnen in de erg drassige ondergrond.   Om het parkoers zo snel mogelijk ingereden te krijgen is besloten om het vanaf 19 december beschikbaar te stellen om te fietsen. Het deel van het parkoers dat op en rond de heuvel ligt op het terrein van Staatsbosbeheer was reeds eerder aangepakt en is onveranderd gebleven.


De mountainbikeroute Beginbos in Almere Haven is aangelegd in een van de eerste en dus tevens oudste bossen van Almere. De route was tot voor kort gekoppeld aan de route Kromslootpark. Aangezien het Kromslootpark een volkomen nieuwe natuurwaarde heeft gekregen, is de route Kromslootpark helaas vervallen. Wel is de heuvel die is ontstaan door vuilstort onderdeel van de route Beginbos gebleven.
De technisch uitdagende route is ongeveer 3,5 km en doordat het parkoers slingerend over de heuvel loopt zijn er ongeveer 40 hoogtemeters. Verder zijn er in het parkoers diverse kombochten, jumps en andere obstakels aangebracht.
Om de route die in een relatief nat bos is aangelegd in de toekomst ook in het natte seizoen berijdbaar te houden is in oktober 2020 een renovatieslag gepland waarbij halfverharding in de vorm van betongranulaat wordt aangebracht. Het parkoers is daarna naast de parkoersen Kemphaan en Braambergen het derde parkoers in Almere dat zowel zomer als winter goed berijdbaar is.  
Vanaf de route Beginbos is een verbindingsroute naar en vanaf de routes Kemphaan/Braambergen uitgepijld.

Niveau: gemiddeld