Onderhoud


22 maart 2023

Jaarverslag 2022


Januari stond in het teken van het ontruimen van het Skills park op sportpark Fanny Blankers-Koen en het plaatsen van de vrijgekomen container op Braambergen. Later in de maand is er drainage aangelegd voor de containers. In februari zijn we begonnen met het uitzetten van de North shore op de Wijnberg op Braambergen, later in de maand zijn de eerste palen in de grond gegaan waarna de focus noodgedwongen op de andere routes is komen te liggen, omdat er nogal wat stormschade opgeruimd diende te worden.

Maart begon met nog wat stormschade verwijderen in het Beginbos, waarna we een wand gebouwd hebben tussen de containers om onze spullen wat beter te beschermen. Later in de maand zijn we verder gegaan met de North shore die na een paar lange dagen op 9 april is afgerond.


Op 20 maart hebben we voor de eerste keer van 2022 de Bosberg af moeten sluiten i.v.m. werkzaamheden. April hebben we verder gebruikt om al het spul wat van het Skills park kwam uit te zoeken en gedeeltelijk weg te gooien. We hebben de wip geplaatst en het maaiseizoen is ook gestart.

Mei was een maand van maaien, wij hebbe niet veel anders kunnen doen, al hebben we nog wel een dag kunnen besteden aan het herstel van de trail op Braambergen. Juni was niet veel anders met veel maaien, maar ook oplossingen zoeken om, ondanks de werkzaamheden, toch te kunnen rijden. Juli en augustus was ook veel maaien en hopen dat er tussendoor iets aan trail onderhoud gedaan kon worden.

Begin juli startte Afvalzorg ook met het aansluiten van de geplaatste zonnepanelen op de Wijnberg en Bosberg wat betekende dat de binnenkant van beide bergen afgesloten moest worden voor mountainbikers. Wel werd er door Afvalzorg meegedacht aan een oplossing en hebben we een route buitenom kunnen behouden. Hoewel het plan was deze afsluiting zo kort mogelijk te laten duren (4 tot 6 weken) liepen de werkzaamheden behoorlijk uit en konden we pas op 17 september beginnen met het herstel van de inmiddels helemaal overwoekerde track. Tot 22 oktober zijn we bezig geweest met het herstellen van de track op de Wijnberg, mede met hulp van de door Afvalzorg beschikbaar gestelde kraanmachinist.

Helaas bleek daarna dat door de natte omstandigheden de shovel niet meer in staat was hetzelfde werk op de Bosberg te doen als daarvoor. De vrijwilligers besloten hun schouders eronder te zetten en hebben daarna een groot deel van de track met de hand hersteld, zodat er in ieder geval weer een ronde gereden kon worden op de Bosberg.

November stond verder in het teken van onderhoud aan de routes Kemphaan en Beginbos. Er is regelmatig blad geblazen en in het Beginbos is op de eeuwig natte plek een North shore geplaatst, die ervoor zorgt dat er niet meer door een moeras gereden hoeft te worden.


Aan het einde van de maand werden we verrast door de kraanmachinist van Afvalzorg die het gebied rond de weg de Bosberg op opnieuw ingericht heeft. Om het allemaal af te maken hebben we in december de kombochten op de Bosberg aanzienlijk verbeterd, waardoor iedereen ze nu kan rijden en is de bypass verwijderd.


Via deze weg wil ik de 20 vrijwilligers, die het afgelopen jaar een bijdrage hebben geleverd aan de route hartelijk bedanken. Bij elkaar hebben we zo’n 1050 uur werk in de routes zitten in 2022 en zijn we bijna elke zaterdag bezig geweest. In oktober hebben we ons eerste vrijwilligers weekend gehad in de Ardennen, helaas was er een aantal vrijwilligers om meerdere redenen verhinderd, maar de vier die mee geweest zijn, hebben een fantastische tijd gehad. Dit is zeker iets wat we vaker gaan organiseren. Voor een verslag van deze trip verwijs ik graag naar een eerder verhaal op deze website.

Denk je na het lezen van dit verhaal: “Die jongens doen goed werk voor mijn plezier op de MTB, laat ik ze ook eens gaan helpen”. Meld je dan aan via trailcrew@mtbmore.nl en kom een keer kijken. Het is echt niet allemaal zwaar werk wat we doen, dus iedereen is welkom.


In feite zijn dit de hoofdactiviteiten van de Stichting MTB & More, naast het incidenteel aanleggen en uitbreiding van bestaande routes is de aandacht geheel gericht op het onderhoud van de bestaande routes. De MTB routes van Almere vragen veel onderhoud.

Onder onderhoud aan de tracks wordt verstaan het aanleggen van obstakels, het verbeteren van de grondlaag en de routes vrijhouden van onkruid. Het zijn terugkerende werkzaamheden waar vrijwilligers zich gedurende het jaar mee bezighouden.
Naast het feit dat de werkzaamheden door vrijwilligers worden uitgevoerd zoeken we ook samenwerking met deskundige partijen. Doel daarbij is een structurele samenwerking met de grondeigenaren. Verwijderen van omgevallen bomen, het verbeteren van de onderlaag van grote stukken van het parkoers, het maaien van grote gebieden en het bestrijden van berenklauw en brandnetels zijn activiteiten die niet zonder die samenwerking kunnen worden uitgevoerd.

Vrijwilligers

Zoals hiervoor al aangegeven wordt veel werk uitgevoerd door vrijwilligers. Mensen die mountainbiken en willen meewerken om het parkoers in optimale conditie te behouden, maar ook mensen die graag in de natuur werken. 

De werkzaamheden worden gepland en gecoördineerd door de onderhoudsgroep binnen de stichting, de zogenaamde trailcrew. Op social media worden de klusdagen en activiteiten bekend gemaakt en vrijwilligers opgeroepen zich aan te melden. Elk uur dat iemand kan helpen is meegenomen en zal resulteren in super-parkoersen in en rond Almere. Wil je structureel meewerken meld je dan aan via trailcrew@mtbmore.nl

prev next