Pers / Media


Feestelijke opening mountainbikeroute Kemphaan-Braambergen op 7 september.

Eindelijk is het dan zover: na ruim drie jaar voorbereiding en driekwart jaar bouwen, is de nieuwe mountainbikeroute Kemphaan-Braambergen op zaterdag 7 september 2019 officieel geopend.

Op 8 september 2016 vond de eerste bijeenkomst plaats over de ontwikkeling van een nieuw mountainbikeparkoers op het Stadslandgoed de Kemphaan en de voormalige stortplaats Braambergen. Met de betrokken partijen - Staatsbosbeheer, NV Afvalzorg, routebouwer Tracks & Trails, de mountainbikegroep van de FRTC Almere (later omgevormd tot de stichting MTB&More), de gemeente Almere en Reimert Infra – werd intensief overlegd en dat resulteerde in een breed gedragen projectplan. Als uitvloeisel van dat plan is in oktober 2018 gestart met de aanleg van de MTB-route Kemphaan en in januari 2019 met de MTB-route Braambergen.

Op dit moment zijn beide parkoersen van respectievelijk 6,2 en 5,8 km volledig gereed en worden ze samen onder de naam Giant LIV Track met alle betrokken partijen officieel geopend op zaterdag 7 september 2019 om 10.00 uur, op het Outdoorpark SEC Almere, Verlaatweg 2, 1358 AJ Almere. Het Outdoorpark is gekozen als officieel trailcenter en hoofdstartpunt van beide routes. Bij het trailcenter zijn een hangout, horecavoorziening, kleedruimte, fietsenstalling, parkeerruimte en technische voorzieningen voorhanden zodat bikers van in en buiten Almere zowel voor als na hun rit een prachtig meetingpoint direct aan de route hebben.

De openingshandelingen zullen bestaan uit het doorknippen van een lint door de heer J.Lindenbergh, wethouder Financiën, Sport, Digitalisering en Dienstverlening van de Gemeente Almere. Aansluitend zal een routebord worden onthuld. Daarna zal er een stoet fietsers vertrekkken richting de locatie Braambergen/Groenlingweg waar eveneens een routebord zal worden onthuld. Na de officiële opening van het parkoersgedeelte Braambergen krijgen de triatleten die op zondag 8 september deelnemen aan het NK Cross triathlon de gelegenheid tot 14:00 uur het wedstrijdparkoers te verkennen.

Direct na de opening zal het parkoersgedeelte Kemphaan vrij toegankelijk zijn. Het gedeelte Braambergen zal in eerste instantie tot uiterlijk half oktober alleen op zaterdagen en zondagen geopend zijn van 10:00 tot 14:00 in verband met het afronden van enkele werkzaamheden op het terrein. Na half oktober zal naar verwachting het terrein dagelijks toegankelijk zijn van zonsopgang tot zonsondergang. Overigens is voor het parkoersgedeelte Braambergen een vignet nodig dat voor 5 euro kan worden gekocht bij het bovengenoemde trailcenter, de lokale rijwielhandelaren, de VVV-Almere en het bezoekerscentrum Almeerderhout op de Kemphaan. Laatstgenoemde locatie is overigens ook een tweede startpunt van de route. Voor meer informatie over de routes, vignettenaankoop, enz.  kun je terecht op de website www.mtbmore.nl

Dit project is gerealiseerd met steun uit het  ELFPO, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland!


Voor meer informatie over de opening en de routes kan contact worden opgenomen met de voorzitter van de stichting MTB&More, Klaas Huttenga, tel. 06-10557844

Foto's Fred Rotgans


INFORMATIE-AVOND NIEUWE MTB-ROUTE BRAAMBERGEN/KEMPHAAN

 

De Stichting MTB&More is kortgeleden begonnen met de aanleg van de nieuwe MTB-route Braambergen/Kemphaan. Op dit moment zijn de eerste voorbereidingen en planningswerkzaamheden afgerond en is de definitieve route vastgesteld in overleg met de betrokken partijen (routebouwer Tracks & Trails, de Gemeente Almere, Staatsbosbeheer, NV Afvalzorg en Reimert Almere).

Het is nu tijd om daadwerkelijk aan de aanleg te beginnen en dat betekent dat zoveel mogelijk vrijwilligers onder leiding van de professionele routebouwer Patrick Jansen aan de slag gaan om de route vorm te geven. Tijdens de aanlegfases zullen onder andere snoeiwerkzaamheden en het aanbrengen van verharding door vrijwilligers moeten worden gedaan. Op dinsdagavond 23 oktober om 19:30 zal de Stichting MTB&More een voorlichtingsbijeenkomst organiseren waarin het complete project wordt uitgelegd en zal worden aangegeven wat er nog moet gebeuren. MTB-liefhebbers en mensen die graag in de natuur hun handen uit de mouwen steken zijn van harte welkom. Op die avond kunnen vrijwilligers zich ook aanmelden om hand- en spandiensten te verrichten. Hoe meer vrijwilligers zich aanmelden, hoe sneller en beter de route kan worden aangelegd. De voorlichtingsbijeenkomst wordt gehouden in het clubgebouw van de FRTCA/ASV op het FBK-sportpark, competitieweg 5.

Voor meer informatie over dit project van Stichting MTB&More, kunt u contact opnemen met voorzitter Klaas Huttenga (info@mtbmore.nl of 06-10557844) of hu deze website in de gaten en de social media-kanalen voor de laatste info over de routebouw: Facebook.com/stichtingmtb&more, Facebook.com/MTBAlmere en Facebook.com/MTBSkillsparkAlmere. Vrijwilligers die willen helpen bij de aanleg, kunnen een berichtje sturen naar trailcrew@mtbmore.nl


ADW 21sept 2018

Voortgang route Braambergen-Kemphaan Februari 2019

Gedeeltelijke openstelling mountainbikeroute Kemphaan-Braambergen

Sinds november 2018 is er hard gewerkt aan de realisatie van een gloednieuwe mountainbikeroute op de Kemphaan en Braambergen. De officiële opening zou plaatsvinden op 21 maart aanstaande, maar door uitloop van de werkzaamheden blijkt deze datum niet haalbaar. Het goede nieuws is echter dat het routegedeelte op de Kemphaan gereed is en vanaf nu kan worden gebruikt.

Openstelling route Kemphaan

De Stichting MTB&More die belast is met de aanlegcoördinatie van het routenetwerk in Almere, is verheugd om te melden dat mede door de inzet van enthousiaste vrijwilligers de Almeerse mountainbikers met onmiddellijke ingang gebruik kunnen maken van een prachtig aangelegde route op het stadslandgoed de Kemphaan. Het startpunt van de route is gelegen bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer aan de Kemphaanweg. Van daar af is de route bewegwijzerd en kunnen bikers genieten van 6,1 km fraai aangelegde singletrails.

Vervolgwerkzaamheden route Braambergen

De werkzaamheden op Braambergen zijn op dit moment deels gereed. Ter plaatse worden uitdagende trails aangelegd op drie heuvels, waarvan de eerste nu goeddeels is afgerond. Op de andere heuvels is door de aannemer Reimert Bouw&Infra al wel een basisspoor aangelegd, maar de afwerking en het aanbrengen van een toplaag blijkt een tijdrovende klus. Verder moeten er nog diverse bruggen worden gebouwd over buizen en hekwerken. Daarnaast wordt de toegang tot het terrein aangepast middels de plaatsing van een brug aan het einde van het Michauxpad. Ten slotte heeft de Stichting MTB&More in overleg met terreinbeheerder NV Afvalzorg geconstateerd dat de veiligheid op enkele punten verder moet worden verhoogd voordat het parkoers openbaar toegankelijk wordt.

Officiële opening later dit jaar

Gezien het verloop van de werkzaamheden op Braambergen heeft het stichtingsbestuur in overleg met alle betrokken partijen besloten om de officiële opening van de MTB-route Kemphaan-Braambergen later dit jaar te laten plaatsvinden als alle zaken op Braambergen 100% zijn gerealiseerd. “Het heeft voor ons geen zin om een half parkoers te openen met vele omleidingen. We hebben de laatste maanden een zware wissel getrokken op onze vrijwilligers en deze beslissing geeft ook hen enige lucht om samen met ons in alle rust verder te bouwen aan de trails op Braambergen,” aldus Stichtingsvoorzitter Klaas Huttenga. “De route Kemphaan is met onmiddellijke ingang opengesteld en daar mag volop worden gereden. Ondertussen gaat de routebouw op Braambergen gewoon door en hopen we later dit jaar een grandioos openingsfeest te gaan houden als alle trails volledig gereed zijn.”

Omdat er nog veel werk verzet moet worden, blijft de stichting oproepen om mensen die een bijdrage willen leveren aan de werkzaamheden, zich aan te melden als vrijwilliger. Stuur daarvoor een mail naar trailcrew@mtbmore.nl. Op dit mailadres kun je ook terecht voor meer informatie.

“Dit project wordt gerealiseerd met steun uit het ELFPO: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

Logo Leader DefinitiefjpgEuropese Vlagjpg


Aanleg mountainbikeparkoers Braambergen/Kemphaan gaat starten!

De Stichting MTB&More (beheer en aanleg mountainbikeparkoersen en MTB Skills Park Almere) kan op korte termijn beginnen met de aanleg van een nieuw mountainbikeparkoers op de locatie Braambergen/Kemphaan. MTB&More heeft begin dit jaar een Europese subsidie uit het fonds ELFPO gekregen voor de aanleg en werkt voor de uitvoering van dit project samen met routebouwer Tracks & Trails, de Gemeente Almere, Staatsbosbeheer, NV Afvalzorg en Reimert Almere.

Bij de afwikkeling van de subsidietoekenning bleek dat de Stichting een onacceptabel hoog financieel risico liep vanwege het noodzakelijk voorfinancieren van het subsidiebedrag. De afgelopen maanden is er intensief overleg gevoerd tussen de zes betrokken partijen, waarbij de gemeente Almere heeft besloten het subsidiebedrag voor te financieren. Daardoor kan  nu daadwerkelijk met de aanleg op de locaties Kemphaan en Braambergen worden gestart, waarbij de route overigens zodanig wordt aangelegd dat er geen overlap of conflict ontstaat met bestaande wandelroutes of overige recreatiestromen.

Naast inzet van een professionele mtb-routebouwer, is ook de helpende hand van vrijwilligers nodig. Mountainbikers uit Almere en omgeving worden uitgenodigd om mee te werken, maar ook mensen die graag hun handen uit de mouwen steken in de natuur, zijn van harte welkom. Bij voldoende inzet van vrijwilligers en bij gunstige weersomstandigheden, is de verwachting dat de route begin 2019 gereed is.

Voor meer informatie over dit project en over de stichting MTB&More, kunt u contact opnemen met voorzitter Klaas Huttenga (info@mtbmore.nl of 06-10557844 ) of kijk op de website van de stichting www.mtbmore.nl en de social media-kanalen: Facebook.com/stichtingmtb&more, Facebook.com/MTBAlmere en Facebook.com/ MTBskills Park Almere. Vrijwilligers die willen helpen bij de aanleg, kunnen een berichtje sturen naar trailcrew@mtbmore.nl

“Dit project wordt gerealiseerd met steun uit het ELFPO: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

Logo Leader DefinitiefjpgEuropese Vlagjpg


12sept 2018


Feestelijke start project Mountainbikeparkoers Zuidwest Flevoland

       1c7afa78-0b03-4f8f-a5b4-5a1f24cf383cjpg                      40ec3bae-c71d-4109-a4ab-3dbb50d1b424jpg

Op vrijdag 16 maart jongstleden is in het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer op de Kemphaan het officiële startsein gegeven voor de ontwikkeling van de nieuwe mountainbikeroute op stadslandgoed de Kemphaan en de  voormalige vuilstortplaats Braambergen.  Op de bijeenkomst waren afgevaardigden van alle betrokken partijen aanwezig: terreinbeheerders Staatsbosbeheer, NV Afvalzorg,  Provincie Flevoland,  Sportbedrijf Almere, Tracks & Trails (uitvoering en advies omtrent de aanleg), de firma Reimert Bouw en Infrastructuur en uiteraard het bestuur en leden van de Raad van Advies van de Stichting MTB&More.

De stichting heeft kortgeleden in het kader van het Europese project LEADER 2015-2022 een fors subsidiebedrag binnengehaald om de aanleg te gaan realiseren.  Op de bijeenkomst werd gememoreerd dat bij dit project een unieke samenwerking tot stand is gekomen tussen een groot aantal partijen waarbij de insteek is om een even unieke sportinfrastructuur te gaan aanleggen.

De feitelijke aanleg van de MTB-route zal pas na het vogelbroedseizoen (halverwege juli) gaan plaatsvinden. In de tussentijd zal de stichting MTB&More diverse voorbereidende werkzaamheden treffen en voorlichtingsbijeenkomsten organiseren om meer vrijwilligers te werven. De oplevering van het nieuwe parkoers - inclusief verbetering  van de bestaande mountainbikeroutes Kotterbos en  Beginbos plus aanleg van verbindingsroutes - staat gepland voor het einde van dit jaar.

Meer informatie over het projectplan kan worden verkregen bij Klaas Huttenga, voorzitter van de stichting MTB & More: voorzitter@mtbmore.nl. Wil je je alvast aanmelden als vrijwilliger, mail dan naar trailcrew@mtbmore.nl.  Op de website (www.mtbmore.nl) en de facebookpagina van de stichting zullen regelmatig updates over de voortgang worden geplaatst. 


   Logo Leader Definitiefjpg    Europese Vlagjpg


Europese Subsidie voor mountainbikeproject bij Almere

Verschillende Flevolandse organisaties, hebben de handen ineengeslagen om Europese subsidie te verkrijgen voor een mountainbikeproject op Stadslandgoed de Kemphaan bij Almere. Op 9 februari 2018 kwam het goede nieuws van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat de aanvraag voor subsidie is goedgekeurd!

Eind 2016 is het plan ontstaan om een mountainbikeproject te ontwikkelen aan de oostkant van Almere. Het parkoers zou moeten lopen rondom het stadslandgoed de Kemphaan en over de naastgelegen voormalige vuilstort Braambergen. Een projectgroep, bestaande uit de terreinbeheerders Staatsbosbeheer, NV Afvalzorg, en de sportief betrokken organisaties  Sportbedrijf Almere, Tracks & Trails en de lokale wielervereniging FRTC Almere heeft het projectplan voor de realisatie ontwikkeld. In een latere fase is Reimert Bouw en Infrastructuur aangesloten.

Na de ontwikkeling van het plan en het vaststellen van de benodigde financiën, werd besloten om Europese subsidie aan te vragen. Na het inwinnen van informatie daarover werd de subsidieaanvraag in het kader van Leader 2015 – 2022 voorbereid.


“Dit project wordt gerealiseerd met steun uit het ELFPO: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

Logo Leader DefinitiefjpgEuropese VlagjpgMTB & More

Ten behoeve van het aanvragen van de subsidie werd de stichting MTB & More opgericht. De stichting heeft tevens de coördinerende rol bij verdere uitvoering. Onder begeleiding van medewerkers van de gemeente Almere is afgelopen oktober de subsidieaanvraag gedaan. 

CO-financiers in het kader van de subsidieaanvraag zijn Staatsbosbeheer en de gemeente Almere. Daarnaast dragen de NV Afvalzorg en Reimert Bouw en Infrastructuur bij in de daadwerkelijke uitvoering. Tracks & Trails heeft de projectleiding bij de praktische uitvoering van het project.
Planning is dat het parkoers in het najaar van 2018 beschikbaar is.    

“Dit project wordt gerealiseerd met steun uit het ELFPO: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

Logo Leader DefinitiefjpgEuropese Vlagjpg

                                                                                                                                                           


Verbinden en verbeteren

Onderdeel van het project is tevens dat de bestaande parkoersen In het Kromslootpark en het Kotterbos van Staatsbosbeheer en het Beginbos van de gemeente Almere een kwaliteitsslag krijgen en via verbindingsroutes worden verbonden met het nieuwe parkoers.
Het Buitencentrum van Staatsbosbeheer op de Kemphaan zal een centrale plek in het parkoers krijgen als start en finishplaats


Leader 2015-2022

LEADER is één van de beschikbare instrumenten waarmee Provincie Flevoland de ontwikkeling van het landelijk gebied stimuleert. Het gaat hierbij om een bijdrage aan investeringen ten behoeve van de ontwikkeling van het landelijk gebied van Flevoland. Accenten daarbij zijn versterking van de sociale samenhang en samenwerkingsrelaties tussen verschillende partijen en organisaties in het landelijk gebied. Ook de versterking van de relatie tussen stad en platteland en van de (agro)toeristische infrastructuur wordt gestimuleerd.

Meer informatie kan verkregen worden bij K. Huttenga, voorzitter Stichting MTB & More, voorzitter@mtbmore.nl , G van Breemen, Staatsbosbeheer communicatie, g.breemen@staatsbosbeheer.nl.

     

“Dit project wordt gerealiseerd met steun uit het ELFPO: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

Logo Leader DefinitiefjpgEuropese Vlagjpg