Projecten


Op dit moment zijn er geen projecten in uitvoering.


Mountainbikeroutenetwerk Almere.
Onder de werktitel Mountainbike routenetwerk Zuid West Flevoland is in de afgelopen jaren veel energie gestoken in het aanleggen van de parkoersen Kemphaan en Braambergen en het verbinden van de bestaande routes met deze twee routes.
Op 7 september 2019 is het routenetwerk geopend met een officiële bijeenkomst in het trailcentre bij Outdoorpark SEC Almere, daarbij is tevens de naam Giant Track voor de gezamenlijk track Kemphaan/Braambergen bekend gemaakt.
Het project is onder aansturing vanuit MTB & More gerealiseerd i.s.m. de Gemeente Almere, Staatsbosbeheer Flevoland, NV Afvalzorg, Reimert Almere, Tracks & Trails en niet in de laatste plaats door een groep enthousiaste vrijwilligers.
Resultaat van dit project is dat er nu een mountainbike routenetwerk in en rond Almere ligt bestaande uit een viertal routes en een Skills Park. Het netwerk is 55 km lang waarvan 33 km bestaat uit mtb-routes met ongeveer 300 hoogtemeters. 

Dit project is tot stand gekomen mede met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Europa investeert in zijn platteland