Projecten


Op dit moment zijn er geen projecten in uitvoering.

In opdracht van de gemeente Almere en Staatsbosbeheer is er plan in ontwikkeling met de werktitel Almeersepoort.  Doel is het gebied aan de noordkant van Almere, grenzend aan het Nationaal Park Oostvaardersplassen, te herontwikkelen tot een recreatief aantrekkelijk gebied met grote aandacht voor flora en fauna. Binnen dit gebied ligt het mountainbikeparkoers Kotterbos. De stichting MTB & More is uitgenodigd om binnen het project kennis in te brengen voor het up to date ontwikkelen van het mountainbikeparkoers. Op dit moment , 2021, loopt binnen het project de fase van instemming  en vergunningen verkrijgen . Indien deze fase positief wordt afgerond zou medio 2022 gestart kunnen worden met de uitvoering, waaronder de renovatie van het mountainbikeparkoers.


Mountainbikeroutenetwerk Almere.

Onder de werktitel Mountainbike routenetwerk Zuid West Flevoland is in de afgelopen jaren veel energie gestoken in het aanleggen van de parkoersen Kemphaan en Braambergen en het verbinden van de bestaande routes met deze twee routes.
Op 7 september 2019 is het routenetwerk geopend met een officiƫle bijeenkomst in het trailcentre bij Outdoorpark SEC Almere, daarbij is tevens de naam Giant / LIV-Track voor de gezamenlijk track Kemphaan/Braambergen bekend gemaakt.
Het project is onder aansturing vanuit MTB & More gerealiseerd i.s.m. de Gemeente Almere, Staatsbosbeheer Flevoland, NV Afvalzorg, Reimert Almere, Tracks & Trails en niet in de laatste plaats door een groep enthousiaste vrijwilligers. 


Resultaat van dit project is dat er nu een mountainbike routenetwerk in en rond Almere ligt bestaande uit een viertal routes. Het netwerk is 55 km lang waarvan 35 km bestaat uit mtb-routes met ongeveer 400 hoogtemeters.

Dit project is tot stand gekomen mede met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Europa investeert in zijn platteland