Persberichten

 

Feestelijke start project Mountainbikeparkoers Zuidwest Flevoland


       1c7afa78-0b03-4f8f-a5b4-5a1f24cf383cjpg                      40ec3bae-c71d-4109-a4ab-3dbb50d1b424jpg

Op vrijdag 16 maart jongstleden is in het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer op de Kemphaan het officiële startsein gegeven voor de ontwikkeling van de nieuwe mountainbikeroute op stadslandgoed de Kemphaan en de  voormalige vuilstortplaats Braambergen.  Op de bijeenkomst waren afgevaardigden van alle betrokken partijen aanwezig: terreinbeheerders Staatsbosbeheer, NV Afvalzorg,  Provincie Flevoland,  Sportbedrijf Almere, Tracks & Trails (uitvoering en advies omtrent de aanleg), de firma Reimert Bouw en Infrastructuur en uiteraard het bestuur en leden van de Raad van Advies van de Stichting MTB&More.

De stichting heeft kortgeleden in het kader van het Europese project LEADER 2015-2022 een fors subsidiebedrag binnengehaald om de aanleg te gaan realiseren.  Op de bijeenkomst werd gememoreerd dat bij dit project een unieke samenwerking tot stand is gekomen tussen een groot aantal partijen waarbij de insteek is om een even unieke sportinfrastructuur te gaan aanleggen.

De feitelijke aanleg van de MTB-route zal pas na het vogelbroedseizoen (halverwege juli) gaan plaatsvinden. In de tussentijd zal de stichting MTB&More diverse voorbereidende werkzaamheden treffen en voorlichtingsbijeenkomsten organiseren om meer vrijwilligers te werven. De oplevering van het nieuwe parkoers - inclusief verbetering  van de bestaande mountainbikeroutes Kotterbos en  Beginbos plus aanleg van verbindingsroutes - staat gepland voor het einde van dit jaar.

Meer informatie over het projectplan kan worden verkregen bij Klaas Huttenga, voorzitter van de stichting MTB & More:  voorzitter@mtbmore.nl. Wil je je alvast aanmelden als vrijwilliger, mail dan naar trailcrew@mtbmore.nl.  Op de website (www.mtbmore.nl) en de facebookpagina van de stichting zullen regelmatig updates over de voortgang worden geplaatst. 


   Logo Leader Definitiefjpg    Europese Vlagjpg


be677c57-b6ca-4cbe-abbf-d974fc0ab7bfjpg    Europese Subsidie voor mountainbikeproject bij Almere

Verschillende Flevolandse organisaties, hebben de handen ineengeslagen om Europese subsidie te verkrijgen voor een mountainbikeproject op Stadslandgoed de Kemphaan bij Almere. Op 9 februari 2018 kwam het goede nieuws van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat de aanvraag voor subsidie is goedgekeurd!

Eind 2016 is het plan ontstaan om een mountainbikeproject te ontwikkelen aan de oostkant van Almere. Het parkoers zou moeten lopen rondom het stadslandgoed de Kemphaan en over de naastgelegen voormalige vuilstort Braambergen. Een projectgroep, bestaande uit de terreinbeheerders Staatsbosbeheer, NV Afvalzorg, en de sportief betrokken organisaties  Sportbedrijf Almere, Tracks & Trails en de lokale wielervereniging FRTC Almere heeft het projectplan voor de realisatie ontwikkeld. In een latere fase is Reimert Bouw en Infrastructuur aangesloten.

Na de ontwikkeling van het plan en het vaststellen van de benodigde financiën, werd besloten om Europese subsidie aan te vragen. Na het inwinnen van informatie daarover werd de subsidieaanvraag in het kader van Leader 2015 – 2022 voorbereid.

MTB & More
Ten behoeve van het aanvragen van de subsidie werd de stichting MTB & More opgericht. De stichting heeft tevens de coördinerende rol bij verdere uitvoering. Onder begeleiding van medewerkers van de gemeente Almere is afgelopen oktober de subsidieaanvraag gedaan.
CO-financiers in het kader van de subsidieaanvraag zijn Staatsbosbeheer en de gemeente Almere. Daarnaast dragen de NV Afvalzorg en Reimert Bouw en Infrastructuur bij in de daadwerkelijke uitvoering. Tracks & Trails heeft de projectleiding bij de praktische uitvoering van het project.
Planning is dat het parkoers in het najaar van 2018 beschikbaar is.

                                                                                                                                                                            Braambergenjpg

Verbinden en verbeteren

Onderdeel van het project is tevens dat de bestaande parkoersen In het Kromslootpark en het Kotterbos van Staatsbosbeheer en het Beginbos van de gemeente Almere een kwaliteitsslag krijgen en via verbindingsroutes worden verbonden met het nieuwe parkoers.
Het Buitencentrum van Staatsbosbeheer op de Kemphaan zal een centrale plek in het parkoers krijgen als start en finishplaats.


Leader 2015-2022

LEADER is één van de beschikbare instrumenten waarmee Provincie Flevoland de ontwikkeling van het landelijk gebied stimuleert. Het gaat hierbij om een bijdrage aan investeringen ten behoeve van de ontwikkeling van het landelijk gebied van Flevoland. Accenten daarbij zijn versterking van de sociale samenhang en samenwerkingsrelaties tussen verschillende partijen en organisaties in het landelijk gebied. Ook de versterking van de relatie tussen stad en platteland en van de (agro)toeristische infrastructuur wordt gestimuleerd.

Meer informatie kan verkregen worden bij K. Huttenga, voorzitter Stichting MTB & More, voorzitter@mtbmore.nl , G van Breemen, Staatsbosbeheer communicatie, g.breemen@staatsbosbeheer.nl


      Logo Leader Definitiefjpg     Europese Vlagjpg