Evenementen


DUIN MTB Beach Classic

De Duin MTB Beach Classic 2020 kan dit jaar helaas niet doorgaan. Het MTB parcours Kromslootpark(StaatsBosBeheer) en Beginbos(Gemeente Almere) is op dit moment niet bruikbaar vanwege herinrichting en in Duin(AMVEST) wordt op diverse plaatsen tegelijk gebouwd. We zijn volop in gesprek met voornoemde partijen over de noodzakelijke aanpassingen van het MTB parcours en de route die uit willen zetten. Als dat allemaal weer lukt, is de verwachting dat we medio maart 2021 met een vernieuwd parcours weer een uitdagende Duin MTB Beach Classic 2021 kunnen organiseren.